Uppfödardiplomering

SVERAKS uppfödarcertifiering

INFORMATION


Här finns en liten sammanställning över informationen kring uppfödardiplomering, certifiering och auktorisering. Tänk på att du som uppfödare alltid har ansvar att ta del av den senaste information på sverak.se!


Varje Sverak-registrerad har tidigare haft ett val att genom ett kunskapsprov få en diplomering. Här står vad varje diplomerad uppfödare förbinder sig att följa


SVERAKs uppfödardiplomering upphörde 2021-12-31och ersattes under 2022 med den nya uppfödarcertifieringen.


De uppfödare som är diplomerade behåller sina förmåner t o m 2024-12-31.

HUR GÖR JAG?


Uppfödarettan

Om du är uppfödare och vill gå uppfödarettan? Från en 1 oktober kan du via Mina Katter anmäla dig att gå uppfödarettan.


Kursen består av 6 digitala träffar där man tillsammans diskuterar olika ämnen som rör katt och kattuppfödning. Efter genomgången kurs genomför man ett kunskapsprov. Här kan du se vad som ingår i utbildningen.
Priset att gå UppfödarEttan är
950 kr.


Ansökan sker via Mina katter!


UppfödarTvåan

Just nu håller Sverak på att färdigställa en vidareutbildning som kallas UppfödarTvåan som är en vidareutbildning av UppfödarEttan.

Mer information om denna senare.CERTIFIERING, AUKTORISERING


När du klarat utbildningen UppfödareEttan kan du ansöka om att bli Certifierad uppfödare.

Att vara certifierad uppfödare skickar viktiga signalvärden till kattungeköpare om att du har kompetens och står för en ansvarshetskänsla.

Certifierad uppfödare får använda förbundets logga på sin hemsida för att visa sin nivå av kunskap och erfarenhet. Som certifierad uppfödare har du rabatt på stamtavleavgiften.

För att få ansöka om att bli certifierad uppfödare behöver du uppfylla vissa krav. Vilka krav som gäller kan du läsa mer om här.

Att ansöka om att bli certifierad uppfödare kostar 550kr


    Auktorisering

    Att ansöka om auktorisering är nästa steg efter certifiering. Även här gäller vissa krav för att få söka om att bli auktoriserad uppfödare, vilket du kan hitta här.


    Mer om certifiering kan du läsa här.