Uppfödning

KATTUPPFÖDNING

Funderar du på att föda upp katter?


Innan du börjar föda upp katter bör du ha några års erfarenhet av katt och noga överväga om du är beredd att ta det jobb och ansvar det innebär.

Som uppfödare åtar du dig ett stort ansvar mot rasen och har ett ansvar mot kattungeköparen. 


Det finns ett antal frågor du bör ställa dig – innan du beslutar att bli uppfödare:

  • Vilket är målet med uppfödningen?
  • Finns kunskap om gällande lagar och regler rörande hållande av katt, uppfödning, konsumenträtt och liknande?
  • Finns kunskap (eller ork och tid) att lära dig om avel och uppfödning, om genetik och rasens eventuella problem?
  • Finns tillräcklig kunskap att avgöra om en katt är lämplig som avelsdjur?
  • Har du möjlighet, tid och ekonomi att ha uppfödning?
  • Finns det tillräckligt med utrymme i hemmet för att kunna avskilja den födande honan från eventuella övriga katter?
  • Finns tillräcklig kunskap att kunna vägleda kattungeköpare?


Mer information finns på sverak.se


text: Sverak.se


Information - Information om stamnamn

 - Information om diplomering

 - Information om import

 - Information om försäljning av raskatt
Har du funderingar kring stambokförning, registrering etc? 

Kontakta avelssekreterare Eva Bjuhr


Till Eva skickar du:

- Ansökan om stamnamn

- Registrering av kull

- Ansökan om diplomering

- Ansökan om huskattsbevis


Stambokför din kull online


För att kunna använda stambokföring online krävs att du:
– är medlem i SVERAK-ansluten klubb
– att din avelshona har en SVERAK-stamtavla
– att honan har alla sina nödvändig avelsintyg uppladdade (eller sparade sedan tidigare) och att dom är godkända