Styrelse

Styrelsen

ORDFÖRANDE

Helena Broman

- Samordnar styrelsen
- Leder möten
- Allmänna frågor
- Besvärsärenden


ordforande@solkattenskelleftea.se

INTERNSEKRETERARE

Magdelen Lundmark Lundström

- För protokoll på interna möten
- Ansvarar för medlemsutskick
internsekreterare@solkattenskelleftea.se

EXTERNSEKRETERARE

Carina Lindmark

- Klubbens officiella adress
- Kontakt med Sverak, myndigheter och andra klubbarexternsekreterare@solkattenskelleftea.se

KASSÖR

Helene Fahlgren

- Ordinära kassörärenden

- Årsbokslut

- Budget inför utställningar

- Ekonomiska sammanställningar


kassor@solkattenskelleftea.se

LEDAMOT

Karin Delerholt

- Deltar på styrelsemöten

karin@solkattenskelleftea.se

LEDAMOT

Johanna Nilsson


johanna@solkattenskellefta.se

SUPPLEANT

Helene Berggren

 
 
 
 

Kontakta styrelsen?


Använd gärna kontaktformuläret!

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

AVELSSEKRETERARE

Johanna Nilsson

Till Johanna skickar du:
- Ansökan om stamnamn
- Registrering av kull
- Ansökan om diplomering

- Ansökan om huskattsbevis


avel@solkattenskelleftea.se


WEBBANSVARIG

UTSTÄLLNINGSSEKRETERARE

Anita Klint

Till utställningssekreteraren skickar du:

- Utställningsanmälningar som inte går att registrera online

- Påförande av titel tagen utomlandsutstallning@solkattenskelleftea.se

MEDLEMSANSVARIG

Camilla Sjöstedt

Camilla kan svara på frågor om:

- Medlemskap

- Medlemskort & förmåner

- Adressbyte


medlem@solkattenskelleftea.se

Therese Bergvall

Till Therese skickar du:

- Information som ska ut på hemsidan

- Kattungar till salu

- Avelshanar

- Uppfödarinformation

- Bilder du vill ska visas på hemsidan.

 - Ansvarar över vårat Instagramkonto
Obs! Genom att skicka in bilder så godkänner du att dessa får användas av Solkatten i på hemsida och Instagram.


webb@solkattenskelleftea.se


Utställningsgrupp:

Vår utställningsgrupp planerar, genomför och utvärderar vår utställning. Har du frågor kring utställningen, utställningsarbete etc så kontakta dem.


 - Therese Bergvall

 - Helena Broman
 - Anita Klintutstallningsgruppen@solkattenskelleftea.se


Valberedning:

Vakant