Kastrering - det bästa för katten

KASTRERING

Alla katter som ej används i planerad avel bör kastreras!


Det finns många fördomar när det gäller kastrering av katter. Många tror att en hane som kastreras mår dåligt och blir tjock och lat, eller att alla honkatter måste ha minst en kull innan de kan kastreras. Man vill också gärna föra över mänskliga känslor på katten och tycka att det är grymt att ta bort könsdriften.


Allt detta är helt fel! Kastrerar man sin katt blir den lugnare, den håller sig hemma mer och går inte på långa friartåg, den skriker inte efter det motsatta könet, den hamnar inte lika ofta i revirslagsmål, den markerar inte revir och den blir mer kelen. Kort sagt, katten blir mer harmonisk. Det kan faktiskt vara mer plågsamt för både katten och omgivningen så länge den är fertil! Att kastrater kan gå upp i vikt beror oftast på att de blir mindre aktiva, men får samma mängd mat som tidigare.En okastrerad hankatt strövar osaligt omkring för att söka tjejer, den äter ofta dåligt, är den ute så strövar den ofta långt ifrån hemmet med risk för att den blir överkörd, jagad eller fångad. Den skaffar sig stora revir som den markerar med urin, och alla som känt den doften vet att det luktar pyton. I sitt vandrande hamnar den ofta i slagsmål om både revir och tjejer, och han blir säkert far till många oönskade kattungar.


En okastrerad honkatt löper inte bara i mars, som många tror, utan som regel en gång/månad. Hon kan då ha humörsvängningar, hon jamar och skriker för att locka till sig hankatter, det är inte helt ovanligt att även honorna markerar sina revir med urin, hon äter dåligt och blir i dålig kondition. Är hon innekatt, är risken stor för livmodersinflammationer om hon löper ofta utan att paras. Är hon utekatt, och kommer hem med magen full i ungar 2-3 gånger/år, är ju lite besvärligt. Dessa ungar äter, de ska ha nya hem, dyra annonser i tidningen, och hittar man inget hem till dem, så måste de ju avlivas på ett eller annat sätt. Många ger sin honkatt p-piller, men man bör då komma ihåg att risken för livmodercancer är stor! Dessutom är katter duktiga på att inte komma hem alls på p-pillerdagen, eller att de kräks upp pillret, och vips är de full i ungar på en gång.


Nu ska vi reda ut begreppen:

Kastrering: På en hankatt är det ett litet rutiningrepp, sällsynt med komplikationer. Testiklarna avlägsnas under lokalbedövning, såret blir mycket litet och katten är oftast återställd dagen efter. Priset kan variera, men ungefär 400:- brukar det kosta.

På en honkatt är ingreppet lite större, men fortfarande ett rutiningrepp. Katten sövs ned, magen rakas lite, buken öppnas ca fem cm och livmodern avlägsnas. Såret sys ihop, och katten får komma hem samma dag. Efter 10 dygn tas stygnen bort, och pälsen börjar redan växa ut. Det är lite dyrare på en honkatt, men ungefär 700:- brukar det kosta.


Sterilisering: Sker på samma sätt som ovan, med den skillnaden att på en hankatt knyts sädesledarna av, och på en honkatt äggledarna. Detta är dock väldigt sällsynt, eftersom katten då har kvar sin könsdrift och de oönskade egenskaperna som följer med det. Detta ingrepp utförs knappt idag, även om många veterinärer fortfarande pratar om sterelisering när de menar kastrering.


Vilket man än väljer, får katten en lite krage att de första dagarna, för att inte slicka i såret. Och du, det är aldrig för sent att kastrera sin katt! Kom bara ihåg att den först bör vara färdigutvecklad och könsmogen, dvs ca 1 år. Vill du ha mera information, vänd dig till en veterinär.


Vi måste alla hjälpas åt att hålla nere antalet oönskade, förvildade och lösspringande katter.


Källa:

http://kattstatus.se/

Alla katter som inte ingår i en väl planerad avel ska kastreras! Numer är rekommendationen på 6 månader borttagen och man kan kastrera sin katt tidigt för att slippa revirmarkering och oönskade kattungar.