BLI MEDLEM

Välkommen som medlem i Solkatten!

 

Vill du bli medlem,har du frågor kring medlemskap eller vill ändra din adress?

Kontakta Jenny på

jenny@solkattenskelleftea.se
Medlemsavgifter 2020


Huvudmedlem | 325 kr

Du är ansluten till SVERAK och har yttrande- och rösträtt på klubbens möten. Tidningen Våra Katter ingår.


Familjemedlem | 75 kr

Gäller om någon i familjen redan är huvudmedlem. Tidningen Våra Katter ingår i huvudmedlemsskapet.


Stödmedlem | 100 kr

Du har inte yttrande- och rösträtt på våra möten. Tidningen våra katter ingår ej.


Erbjudande till Kattungeköpare | 200 kr

Kattungeköpare till Huvudmedlem i Solkatten erbjuds ett Huvudmedlemsskap för lägre avgift det första året. Gäller endast nya medlemmar, inbetalning sker via uppfödaren. Tidningen Våra Katter ingår.


Medlemsskap efter 1 september Den som blir ny medlem efter den 1 september betalar endast halv medlemsavgift. Detta gäller samtliga medlemstyper ovan. Tidningen Våra Katter ingår, utom för stödmedlem.

Så här blir du medlem i Solkatten:


Betala in medlemsavgiften till Solkattens bankgiro nr: 5083-2054.


Maila in dina kontaktuppgifter namn,adress telefonnummer och vilket medlemskap det gäller till jenny@solkattenskelleftea.se


Inom en tid får du ett bekräftelsemail på ditt medlemskap.


Välkommen!