Utställning 2022

INFORMATION


Det är med stor förtvivlan som vi i Solkatten än en gång behöver ställa in vår kattutställning. Med rådande smittspridning, både i Skellefteå och Sverige, ser vi i dagsläget inga andra alternativ. Med dagens restriktioner har vi heller ingen möjlighet rent utrymmesmässigt att genomföra en utställning. Vi har så klart vridigt och vänt på möjligheten att utföra denna senare detta år, men kommit fram till att vi skjuter på utställningen till 2023.


På återseende!

Nyheter:

Utställningen är inställd!

Anmäla till kattutställning?