Utställningsanmälan


Anmälan till utställning sker via minakatter.sverak.se


Anmälan till utländska utställningar sker enligt gällande information för varje utställning.


Om du behöver anmäla via blankett finner du den nedan, eller på sverak.se


Fyll i blanketten (1 blankett räcker för båda dagarna) och posta alt. e-posta den till Solkattens Utställningssekreterare, som vidarebefodrar din anmälan till arrangerande klubb

UTSTÄLLNING

Utställningsanmälan via fullmakt för medlemmar i Solkatten


Denna fullmakt ger Solkattens utställningssekreterare rättighet att på uppdrag av undertecknad signera dennes utställningsanmälningar.

Skicka denna påskriven till Kristina Englund så kan du sedan i fortsättningen bara maila in dina utställningsanmälningar.