Styrelse

Solkattens styrelse når du enklast på mail, alternativt någon av epostadresserna du finner nedan.


info@solkattenskelleftea.se


ORDFÖRANDE

ordforande@solkattenskelleftea.se


Helena Broman


- Samordnar styrelsen

- Leder möten

- Allmänna frågor

- Besvärsärenden

- Motioner, mm


INTERNSEKRETERARE

internsekreterare@solkattenskelleftea.se


Camilla Sjöstedt


- För protokoll

- Medlemsutskick


EXTERNSEKRETERARE

externsekreterare@solkattenskelleftea.se

070-2755109


Carina Lindmark


- Klubbens officiella adress

- Kontakt med Sverak, myndigheter och andra kattklubbar

KASSÖR

kassor@solkattenskelleftea.se

0910-566 02


Helené Fahlgren


- Ordinära kassörärenden

- Årsbokslut

- Budget inför utställningar

- Sammanställning av utställning

LEDAMOT

Anita Klint
anita@solkattenskelleftea.se

LEDAMOT
Kristina Englund

Kristina@solkattenskelleftea.se


SUPPLEANT

Karin Delerholt
karin@solkattenskelleftea.se