Utställning

UTSTÄLLNING

Utställningsanmälan


Utställningsblanketten hittar ni nedan, eller på sverak.se


Fyll i blanketten (1 blankett räcker för båda dagarna) och posta alt. e-posta den till Solkattens Utställningssekreterare, som vidarebefodrar din anmälan till arrangerande klubb

SKICKAS TILL:


utstallning@solkattenskelleftea.se

eller:

Sara Westling

Lund 174

931 97 SKELLEFTEÅ

070-2472114

Utställningsanmälan via fullmakt för medlemmar i Solkatten


Denna fullmakt ger Solkattens utställningssekreterare rättighet att på uppdrag av undertecknad signera dennes utställningsanmälningar.

Skicka denna påskriven till Sara Westling så kan du sedan i fortsättningen bara maila in dina utställningsanmälningar.