Hem

Välkommen till Solkatten

- en lysande kattklubb!

Solkatten är en ideell förening med säte i Skellefteå. Klubben bildades 1990 av ett gäng kattentusiaster som ville sprida sin hobby till andra. Solkatten är ansluten till SVERAK och FIFe.

Välkommen!

 

Välkommen på årsmöte 27/2 kl 18:00 Kvartersgården, Bladgatan 137, Anderstorp.

Vi bjuder på fika! Mer information kommer

Dagordningen:

1. Mötets öppnande

2. Upprop och fastställande av röstlängd

3. Fastställande av dagordningen

4. Frågan om mötet är behörigen kallat

5. Val av ordförande att leda årsmötet

6. Val av sekreterare för årsmötet

7. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för mötet

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisionsberättelsen

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Frågor väckta av styrelse och revisorer

12. Frågor väckta av enskilda medlemmar

13. Beslut om årsavgift

14. Beslut om arvoden

15. Val av styrelseledamöter och suppleanter

16. Val av revisor och suppleant

17. Val av ledamöter till valberedningen

18. Övriga val

19. Önskemål om aktiviteter

20. Övriga frågor

21. Mötets avslutande

22. Avtackande av ev. avgående

 

Senaste nytt:

 

2017-02-09 Nu finns resultaten från Bäst i Norr 2016 publicerade. Grattis alla Solkatter som placerat sig! Kolla in alla resultat

2017-02-08 Ny uppfödare i Solkatten, Eva Bruhn som föder upp Balines. Välkommen!

2017-02-04 Balineskattungar till salu!

2016-11-30 Välkommen på kattprat måndag 5 december. Se länk från facebook till höger. Grattis säger vi också till Solkatten Kristina Englund som nu är registrerad uppfödare under namnet SE*Cute Shade´s.

 

2016-10-13 Solkattens nästa kattutställning är nu bokad till 4-5 november 2017 på Expolaris kongresscenter, Scandic. Mer information kommer